Sayfa

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. GİRİŞ

Ek-1 Gizlilik Politikası ve Ek-2 Yasal Uyarılar ve Çekinceler bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Bundan sonra bu ekler ve bu sözleşme birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır.

MADDE 2. TARAFLAR

Üye: Psikiyatrist.net web sitesi üzerinde kullanıcı profili tanımlayarak siteyi kullanan özel veya tüzel kişi. Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.

Psikiyatrist.net: http://www.Psikiyatrist.net adından yayın yapan web sitesi. Bundan sonra “Psikiyatrist.net” olarak anılacaktır. Bu anlaşma “Üye”nin Psikiyatrist.net mülkiyetinde olan www.Psikiyatrist.net web sitesinde üyelik kaydını tamamlaması ile yürürlüğe girer. Kullanıcı üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

MADDE 3. TANIMLAR

Site: Psikiyatrist.net mülkiyetinde olan ve kullanıcılara sunulan www.Psikiyatrist.net web sitesi.

İçerik: Site içeriğinde yayınlanan veya siteye yüklenen her türlü sayısal (dijital) öğe ve unsurlar.

Uzman: Bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda site üzerinden uzmanlık alanlarında katkıda bulunacak kişiler.

Moderatör: Üyelerin yüklemiş oldukları her türden içeriği kontrol etmekte yetkisi olan, ve bunların düzenlenmesine, silinmesine ve değiştirilmesine karar verebilen şahıslar.

Hizmet: Site içeriğinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Psikiyatrist.net tarafından ortaya konulan her türden uygulamalar.

Erişim Araçları: Üye’nin, Psikiyatrist.net Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifre v.b. şeklindeki yalnızca Üye tarafından bilinen bilgiler.

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

a. Bu sözleşmenin konusu Psikiyatrist.net’un www.Psikiyatrist.net adresindeki sitesi üzerinde üyesine sunmuş olduğu ve ileride sunacağı hizmetler ve üyelerin bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve sorumluluklarının tespitidir.

b. Üye bahsi geçen işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin ekleri, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Psikiyatrist.net tarafından yapılmış bütün beyanları da baştan kabul etmiş sayılır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

c. 5651 sayılı Kanun kapsamında, Psikiyatrist.net’un hukuki ve cezai sorumluluğu ise hizmet ve içeriği barındıran sistemi sağlayan ve siteyi işleten olarak, yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, tüm içerikle ilgili bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

MADDE 5. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

a. Üyelik işlemi Site kullanıcısının sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden isim, soyisim, e-posta adresi, takma ad gibi bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.

b. Psikiyatrist.net, kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemektedir ve hiç bir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamayacaklardır. www.Psikiyatrist.net sitesine 13 yaşından küçüklerin üye olması yasaktır. Üye olanların 13 yaşından büyük olduğu kabul edilmektedir.

c. Herhangi bir sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak üyelik hakları dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Üyelikleri iptal edilmiş kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olduklarında da bu durum değişmez ve Psikiyatrist.net bu üyeleri fark ettiğinde üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Farklı veya yanlış bilgi vererek Siteye üye olan kullanıcılara sunulan promosyonlar, bu durumun tespiti halinde Psikiyatrist.net tarafından yasal faizleri ile birlikte Üyeden talep edilebilir. Üye talep edilen miktarı başka hiçbir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 6.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a. Üye, sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, siteye üye olurken bu sözleşmeye, sözleşme eklerine ve sitede yayınlanan her türlü Psikiyatrist.net beyanlarına ve yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket edeceğini, sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

b. Psikiyatrist.net yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Üye ile ilgili gizli bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Üye bu sebeple Psikiyatrist.net’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

c. Üyeler Siteye giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve/veya şifrelerinin güvenliği ile kişisel bilgilerinin doğruluğundan ve gizliliğinden bizzat sorumludurlar. Bu bilgilerin paylaşılması ve üçüncü şahısların eline geçmesinden Psikiyatrist.net sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden ötürü doğacak üyenin ve/veya üçüncü şahısların uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı Psikiyatrist.net’un hiçbir sorumluluğu yoktur, Psikiyatrist.net sorumlu tutulamaz.

d. Üyeler üyeliklerini üçüncü şahıslara devredemezler, kendi üyeliklerini her ne nam altında olursa olsun başkalarına kullandıramazlar. Psikiyatrist.net’un bu durumu tespit etmesi halinde üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

e. Üyeler siteye yüklemiş oldukları içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ahlaka ve hukuka uygun olmayan hiçbir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler diğer üyelere gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

f. Psikiyatrist.net, üyeler tarafından gönderilen mesajların, sağlanan içeriklerin ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmek ve garanti etmek ile yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sorumluluk tamamıyla içeriği sağlayan üye ve/veya kullanıcıya aittir. Ayrıca, bu içeriklerden ötürü üye ve/veya kullanıcı bilgisayarlarına veya kullanıcılara gelecek zararlardan Psikiyatrist.net sorumlu tutulamaz, bütün sorumluluk içeriği sağlayan üyeye aittir.

g. Psikiyatrist.net gerekli gördüğünde kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme, silme vb. değişikliğe gidebilir lakin bu değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

h. Üye, Psikiyatrist.net’da yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan sözel / görsel tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. Her Üye, Psikiyatrist.net’un ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Psikiyatrist.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

j. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Psikiyatrist.net ve Psikiyatrist.net Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Psikiyatrist.net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

k. Site’de üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden Psikiyatrist.net’un, Psikiyatrist.net çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. Psikiyatrist.net üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zararlar içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Psikiyatrist.net’ dan tazminat talep edemez.

l. Üyeler ve Psikiyatrist.net birbirinden bağımsız taraflar olup, bu sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi doğurmaz.

m. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde Psikiyatrist.net’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Psikiyatrist.net tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin Psikiyatrist.net’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu Psikiyatrist.net’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Psikiyatrist.net tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

n. Üye’nin bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Psikiyatrist.net işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.

o. Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

p. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6.2. Psikiyatrist.net’un Hak ve Yükümlülükleri

a. Psikiyatrist.net, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Psikiyatrist.net, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b. Psikiyatrist.net, üyeler tarafından yüklenen sayısal (dijital) içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir. Üyeler yüklenmeyen içerikleri için her ne nam altında olursa olsun Psikiyatrist.net’dan tazminat talep edemezler ve hiçbir hak iddia edemezler.

c. Psikiyatrist.net, üyelerinin yüklemiş oldukları içeriklerde dilediği değişikliği yapma hakkına ve içeriklerin içerisine reklam, mesaj veya içerik ekleme hakkına sahiptir. Psikiyatrist.net, üyenin yüklediği içeriği görüntülemek için reklam veya mesajın izlenmesi şartı getirebilir. Üye hiç bir şekilde bu reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra üye bu reklamlara itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bunun yanı sıra üye tarafından yüklenen içeriğin görüntülenmesi için Psikiyatrist.net tarafından yüklenen mesajın veya reklamın izlenmesi şartından dolayı üye ve/veya kullanıcı Psikiyatrist.net’dan hiç bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Psikiyatrist.net üyelerin yükledikleri içerikler veya herhangi bir sebepten dolayı üyelere sunmuş olduğu promosyonları dilediği an değiştirmeye, iptal etmeye hakkı vardır. Üyeler bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Psikiyatrist.net’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

e. Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Psikiyatrist.net tarafından olmak üzere ancak Psikiyatrist.net kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Psikiyatrist.net’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f. Psikiyatrist.net, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan ve suç unsuru oluşturduğunu düşündüğü içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Psikiyatrist.net bu içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Psikiyatrist.net üyelere ve/veya kullanıcılara sunduğu hizmetleri Uzman görüşleri bölümü de dahil olmak üzere sitede yayınlayarak dilediği an ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişlikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan üye yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder. h. Psikiyatrist.net, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Sözleşme Ek-1 Gizlilik politikasında belirtilen maddeler geçerlidir.

MADDE 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Psikiyatrist.net’un telif haklarına tabi çalışmalar) Psikiyatrist.net’ a ait ve/veya Psikiyatrist.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Psikiyatrist.net bilgilerini ve Psikiyatrist.net’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’ e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Psikiyatrist.net’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Psikiyatrist.net’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b. Psikiyatrist.net’un; Psikiyatrist.net Hizmetleri, Psikiyatrist.net bilgileri, Psikiyatrist.net telif haklarına tabi çalışmaları, Psikiyatrist.net ticari markaları, Psikiyatrist.net ticari görünümü veya www.Psikiyatrist.net Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

c. Site’de Üye tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üye’ye ait olup, Üye Psikiyatrist.net’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

MADDE 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Psikiyatrist.net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan üyenin elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 10. ZORLAYICI SEBEPLER

Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, Psikiyatrist.net işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Psikiyatrist.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Psikiyatrist.net’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Psikiyatrist.net’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Psikiyatrist.net’un makul kontrolü haricinde gelişen ve Psikiyatrist.net’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır
İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. PSİKİYATRİST.NET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Psikiyatrist.net’un kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Psikiyatrist.net’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Ek-1 Gizlilik Politikası
Ek-2 Yasal Uyarılar ve Çekinceler